Statistika nuda je, má depresivní údaje

V dávných dobách vydávala VSCHK Slatiňany bulletiny s hodnocením plemeníků. Potomstvo bylo hodnoceno podle GH tříletého ročníku, když koně s hodnocením vyšším než 1 směrodatnou odchylku nad průměr byli hodnoceni jako "velmi dobří" a vyšším než 2 směrodatné odchylky již jako "výborní". Pokusil jsem se z tohoto úhlu posoudit dostupné GH na stránkách Jockey clubu , tedy od roku 2000. V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny rok, výborní koně ( pro rok 2000 je to jeden produkt českého chovu z celkem deseti), velmi dobří ( 21 ze 42) celkem 22 z 52, další sloupce obsahují hodnoty průměru derby ročníku, směrodatnou odchylku a hranice velmi dobrých a výborných koní, v posledním sloupci jsou pak jmenovitě uvedeni domácí odchovanci, tedy sedmá.domácí Shercana s 84 kg, (N) znamená chovatele Napajedla, * jsou označeni koně českých chovatelů narození v zahraničí , kurzívou jsou v derby ročníku 2004 odlišeni koně, kteří nepřekročili hranici 2s, ale patří do top 10. Našemu chovu v době izolace od vyspělého dostihového světa chyběla rychlost a ranost, proto je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o hodnocení derby ročníku. Především dvojnásobná vítězka Ceny presidenta Ketty Sharp byla nepochybně nejlepším doma odchovaným koněm svého ročníku, ale své nejlepší výkony předvedla až v dalších letech. Jen 8 z 27 jmenovitě uvedených koní jsou klisny, proto je ještě smutnější osud Ready for Life, poslední derby vítězky domácího chovu.

Z níže uvedené tabulky je patrný klesající trend podílu koní domácího chovu ve špičce ročníku, především mezi „velmi dobrými“, souvisí to samozřejmě i se stále se zvyšujícím podílem importů a snižováním počtu chovných klisen a tím i narozených hříbat. V ryze domácí konkurenci je pak znatelný pokles domácího dosud dominantního chovatele, hřebčína Napajedla. To mě vedlo i pohledu do budoucnosti, Napajedla totiž pro další připouštěcí sezónu snížila počet svých chovných klisen na 25, především však hřebců., kde zůstává jen čtveřice Blue Coral, Egerton, Pouvoir Absolu a Stormy Jail. Hřebčín pak „ztratil“ i dosavadní ředitelku Balaštíkovou, která odchází do politiky. Jako akcionář hřebčína to vítám, jako občan už méně. Jako konkurence skomírajícího giganta se momentálně jeví nejambiciózněji projekt stáje DAR v Krabčicích, kde stojí trojice plemeníků Bully Pulpit, Midships a nově i Mikhail Glinka a tucet klisen, většinou na začátku své chovné kariéry. Kvalita chovného materiálu si zaslouží samostatný článek, například nejstarší Tista, jediná z nich narozená v minulém století, má v přímé maternitní linii jako prabábu Natalmu, matku Northern Dancera
 

Rok

+2s

+1s

Součet

Průměr

 s

Pr. + 1s

Pr. + 2s

Výborní domácí odchovanci +2s

2000

1/10

21/42

22/52

52,29

14,84

67,13

81,96

7. Shercana (N) 84

2001

2/12

21/33

23/45

52,65

15,24

67,89

83,13

3. Vapeta  (N) 92,5 – 9. Glorietta (N) 86,5

2002

3/12

24/34

27/46

52,66

15,22

68,08

83,3

6. Lavander (N) 86 – 9. Estyk 84,5 – 11. Ketty Sharp 84

2003

2/8

19/41

21/49

54,68

16,48

71,16

87,64

1. Kifaab 94,5 – 6. Radbec (N) 90,5

2004

1/7

25/45

26/52

56,08

16,44

72,52

88,97

5. Reviton (N) 91 – 8. Monolit (N) 88 – 10. Lark (N) 87

2005

3/12

17/39

20/51

57,13

16,49

73,62

90,11

2. Ready for Life 92,5 – 3. Apart 92 – 7. Veto 91,5

2006

1/10

18/41

19/51

26,89

16,48

73,37

89,85

9. Sherento (N) 90,5

2007

4/16

9/34

13/50

55,96

15,42

71,38

86,81

4. Charley (N) 92 – 8. Mary Lou 89,5 – 11. Shaman 88,5 – 15. Ignacio 87

2008

1/7

12/39

13/46

58,34

15,86

74,19

90,05

5. Vadeona (N) 92

2009

1/7

7/39

8/46

58,35

15,85

74,20

90,04

4. Arcibaldo* 93

2010

2/7

10/38

12/45

60,66

16,09

76,75

92,84

4. Line Honey (N) 94,5 – 6. Makléř * 93,5

2011

1/8

10/42

11/50

58,16

16,17

74,34

90,51

8. Orphan 91

2012

1/12

8/33

9/45

59,07

15,34

74,41

89,75

6. Starbuck 92,5

2013

2/9

7/37

9/46

57,49

16,68

74,17

90,86

8. Renny Storm (N) 91,5 – 9. Taggerton 91

 

.