Na dostihy.net běž a neváhej!

K začátku nové sezony připravil spolek Turf&Sport, který volně sdružuje česká dostihová závodiště, nové webové stránky, jejichž adresa je www.dostihy.net. 

„Stránky svým pojetím a strukturou navazují na webové stránky, které jsme připravili a udržovali v minulosti pro Jockey Club. Jejich cílem je poskytnout dostihovým návštěvníkům, včetně těch svátečních i úplných nováčků, co nejvíce informací o našem sportu,“ říká Jiří Zlámaný, který se na obsahu a návrhu struktury stránek nejvíce podílel. Návrh a tvorbu stránek podpořila společnost TMM s r. o., pořadatel pražských dostihů, Ředitel společnosti Petr Drahoš k důvodu jejich vzniku uvedl: „Vedení Jockey Clubu má svoji představu o podobě a způsobu využití webové adresy dostihy.cz, která se však rozchází s naší představou, se níž jsme tyto stránky zakládali a několik let udržovali. Pochopitelně má na to nárok a plně to respektujeme, nicméně jsem přesvědčen, že principiální webová adresa ‚dostihy‘ má sloužit pro bezkonfliktní a pokud možno zajímavou prezentaci dostihového sportu. Náš přístup je prakticky shodný s původní myšlenkou, že ten, kdo stránky navštíví, by prostě měl dostat chuť jít na dostihy a také se o nich co nejvíce dozvědět. Chceme, aby stránky dostihy.net podpořily nejen vlajkové lodi českého turfu – závodiště kategorie A, ale aby se staly i účinným nástrojem propagace všech, tedy také regionálních dostihových drah.“

Dalšími partnery, kteří se finančně i technicky podíleli na vzniku stránek, jsou Blacktypepedigree, spol. s r. o. a Wrbna Racing, a. s. Ing. Marcela Hradilová ke vzniku stránek a jejich základní filozofii dodává: „Našim cílem není vytvářet nové diskusní fórum, suplovat stávající a oblíbené dostihové servery, nebo poskytovat prostor pro osobní prezentaci nás, funkcionářů. Myslím, že na dostizích se všichni společně setkáváme a spoustu věcí si můžeme vyříkat osobě bez asistence techniky. Chceme, aby se www.dostihy.net staly rovnocennou prezentací všech, co se na českých dostizích podílí a kteří pro český turf znamenají to nejcennější: širokou základnu obětavých nadšenců. A ť se jedná o závodiště všech kategorií, chovatele, trenéry, jezdce, nebo majitele. Byli bychom moc rádi, kdyby nám dostihová veřejnost pomáhala vyplnit všechna bílá místa na našich stránkách. Všichni zúčastnění se na jejich plnění podílíme v rámci svého volného času a není v našich silách úplně vše podchytit a zpracovat.“

„Mužem ‚v zákulisí‘ stránek pak je pan Robin Healey, dlouholetý příznivec a pravidelný návštěvník českých dostihů, který se obětavě postaral o anglickou mutaci stránek. Velký dík dále patří panu Martinu Halešovi za odborné texty týkající se fotografování dostihů a panu Petru Vavřinkovi za trpělivost se zadavateli, kteří své původní zadání několikrát upravovali.“ dodává na závěr Ing. Marcela Hradilová.

Tisková zpráva Dostihy.net